-Vedlikehold av grøntarealer, gressklipping, beskjæring osv

-Snørydding og strøing